Πώς μπορώ να κατασκευάσω έναν δίχτυα μιας γωνίας με κυκλοφορία και ένα χάρακα ℹ️ ορισμός, σειρά γεωμετρικών κατασκευών και διαίρεσης σε ίσα μέρη, απόδειξη

Τραχύ βρασμένο τρίγωνο

Διαδικασία κατασκευής

Το Bisectrix (Lat. Bisectio) είναι ένα γεωμετρικό σημείο σημείων μέσα στη γωνία (οξεία, ευθεία ή ηλίθια), τα οποία εξίσου απομακρύνονται και από τις δύο πλευρές.

Για να το καταστήσετε, πρέπει να προετοιμάσετε διάφορα σχολικά είδη και να εκτελέσετε μερικές απλές ενέργειες.

Προπαρασκευαστικό στάδιο

Για να βρείτε γρήγορα τον Τρίγωνο Bisector με κυκλοφορία, πρέπει να περάσετε λεπτομερή προετοιμασία. Είναι να βρείτε σχολικές προμήθειες που θα χρησιμοποιηθούν κατά την κατασκευή.

Απαραίτητα θέματα:

Κυβερνήτης

 • Απλό μολύβι?
 • γραμμή;
 • γόμα;
 • πυξίδα;
 • χαρτί.

Διαδικασία

Σχεδιάστε μια δέσμη που χωρίζει σε μισή γωνία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το όχημα. Ωστόσο, εάν ο προμηθευτής αυτός δεν είναι διαθέσιμος, μια συνηθισμένη κυκλοφορία θα είναι σε θέση να το αντικαταστήσει.

Γρήγορος τρόπος:

Μαθηματικά

 1. Στο φύλλο χαρτιού ζωγραφίζουν 2 διασταυρούμενες γραμμές.
 2. Για να οικοδομήσουμε έναν δίχτυα αυτής της γωνίας, στην κορυφή της βάζουν τα πόδια της κυκλοφορίας και την περιφέρεια της αυθαίρετης ακτίνας.
 3. Σημειώστε τα σημεία της διασταύρωσης της πλευράς της γωνίας με έναν κύκλο.
 4. Έβαλαν εναλλάξ σε κυκλοφορία και, χωρίς να αλλάζουν την ακτίνα, να σχεδιάσουν 2 τόξα.
 5. Να βρουν και να σημειώσουν τη διασταύρωση τους.
 6. Διαγράψτε το τόξο από τη γόμα έτσι ώστε να μην παρεμβαίνουν στην περαιτέρω εργασία.
 7. Χρησιμοποιώντας τον χάρακα και το απλό μολύβι, το επιθυμητό τμήμα συνδέει την κορυφή της γωνίας με το σημείο τομής του τόξου.

Με τη βοήθεια ενός circula, μπορείτε εύκολα να βρείτε τον στισοτεχνικό τρίγωνο (όλα). Για να το κάνετε αυτό, θα χρειαστείτε ένα τυποποιημένο σύνολο σχολικών προμηθειών και την παρουσία βασικής γνώσης της γεωμετρίας.

Διαδικασία:

 1. Με οποιονδήποτε γνωστό τρόπο, ο κύκλος στο τρίγωνο ταιριάζει στο τρίγωνο.
 2. Με τη βοήθεια ενός μολυβιού και γραμμής από τις γραμμές της κεντρικής διεξαγωγής σε κάθε κορυφή.
 3. Τα προκύπτοντα τμήματα θα γίνουν μέρος της επιθυμητής δέσμης.

Εναλλακτική επιλογη

Εάν ο φοιτητής δεν έχει κυκλοφορία, τότε σχεδιάστε την ακτίνα, διαχωρίζοντας τη γωνία στο μισό, μπορεί να είναι χωρίς αυτό το σχολικό εφοδιασμό. Θα χρειαστεί ένα χάρακα, μολύβι και μεταφορά.

Τι είναι το Bisektrissa

Η σωστή ακολουθία των ενεργειών:

Εργασία με τον Τσυρίλα

 1. Η μηδενική τιμή στην κλίμακα εφαρμόζεται στην κορυφή.
 2. Συνδυάστε τη γραμμή μεταφοράς με μία από τις ακτίνες και καθορίστε το μέγεθος της γωνίας.
 3. Η προκύπτουσα τιμή διαιρείται κατά το ήμισυ.
 4. Στη συνέχεια, η μεταφορά επαναλήφθηκε και το μέγεθος που λαμβάνεται ως αποτέλεσμα των υπολογισμών κατατίθεται.
 5. Μέσω αυτού του σημείου και η κορυφή είναι κατασκευασμένη από ένα τμήμα που θα είναι η επιθυμητή δέσμη.

Χρήσιμες συμβουλές

Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί το όχημα και την κυκλοφορία. Αυτό είναι δυνατόν μόνο όταν είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί η θέση του τμήματος στο τρίγωνο.

Χρήσιμες συστάσεις:

 1. Το Bisectrix διαχωρίζει πάντα την αντίθετη πλευρά του τριγώνου σε σχέση με ίσο με την αναλογία 2 άλλων πλευρών του γεωμετρικού σχήματος.
 2. Σε ένα εξισορροπημένο τρίγωνο, ο διοπιστής διαγράφει πάντα σε ορθή γωνία.
 3. Εάν το τρίγωνο είναι ισόπλευρο, όλο ο διχοτομέας θα είναι παράλληλος με τις αντίθετες πλευρές. Ταυτόχρονα, το μήκος των σχηματισμένων τμημάτων θα είναι το ίδιο.

Για να κατασκευαστεί ένας διάλογος μιας γωνίας με τη βοήθεια μιας κυκλοφορίας, ακόμη και δύο δρόμων. Για να γίνει αυτό, θα χρειαστεί τουλάχιστον χρόνο, γνώση και προσπάθεια. Αφού εξετάσει λεπτομερώς τη διαδικασία, κάθε φοιτητής μπορεί εύκολα να διαιρέσει οποιαδήποτε γωνία στο μισό και να εξηγήσει αυτή τη διαδικασία στους συμμαθητές.

Πώς να οικοδομήσουμε γωνιακό δίκτυο με κυκλοφορία Bissectrice Γωνία Καλούν τη δέσμη, η οποία βγαίνει από την κορυφή της γωνίας και διαιρεί την καθορισμένη γωνία κατά 2 γωνία, ίση μεταξύ τους. Μάλλον πώς να κατασκευάσουν διεκπεράστιες οποιασδήποτε γωνίας, έχοντας ένα χάρακα και εγκύου.  

 1. Μια γωνία έχει ρυθμιστεί στην κορυφή στο σημείο Α, ο διότυπος του οποίου πρέπει να κατασκευαστεί. Αυτή η γωνία βγαίνει από την κορυφή Α.

Βάζουμε το τσίρκο στο σημείο Α και πραγματοποιούμε έναν κύκλο οποιασδήποτε ακτίνας R. Η καθορισμένη γωνία θα διασχίσει με έναν διακεκριμένο κύκλο σε δύο σημεία. Ας τους καλέσουμε μέσα και S.

 1. Οι μαύροι εξακολουθούν να είναι δύο περιφέρεια της ίδιας ακτίνας με κέντρα στα σημεία Β και C. Όταν διασχίζουμε αυτούς τους δύο τραβηγμένους κύκλους, λαμβάνουμε ένα σημείο που να καλέσουμε τον Δ.

 1. Χρησιμοποιώντας ένα χάρακα από το σημείο και μέσω του σημείου D πραγματοποιούμε μια ακτίνα. Η προκύπτουσα δέσμη και θα είναι ένας διόρθωση μιας δεδομένης γωνίας Α.

Υπάρχουν διάφοροι κανόνες που μπορούν να σας βοηθήσουν να βρείτε ένα Bisectaris. Για παράδειγμα: - Ο Bissektris χωρίζει την αντίθετη πλευρά του τριγώνου σε τέτοιο σεβασμό, ο οποίος είναι ίσος με τον λόγο των άλλων πλευρών. - δύο γωνιακούς διχοτόμους στη βάση μιας ανίχνευσης -Free Triangle είναι ίσο. - Και οι τρεις δικτυακοί τόπος οποιουδήποτε τριγώνου θα διασταυρωθούν στο κέντρο που εισάγεται σε αυτό το τρίγωνο του κύκλου. Επίσης, μπορείτε να κατασκευάσετε έναν διχοτόμο με τη βοήθεια του μεταφορέα. Για παράδειγμα, αν χρειαστεί να δημιουργήσετε μια γωνία Από 78 μοίρες, πρέπει να επισυνάψετε το όχημα σε μία από τις πλευρές αυτής της γωνίας, σημειώστε το σημείο κοντά στο σημάδι 78/2 = 39 μοίρες και ξοδεύετε την ακτίνα από την κορυφή μιας δεδομένης γωνίας μέσω του προκύπτοντος σημείου. Αυτός θα είναι ο διοπιστής γωνίας 78 μοίρες.

Leave a Reply